Abs

Podpora: PHP4, PHP5 ABS – Absolutní hodnota čísla

Popis

1 $cislo = -15.4;
2 $abs = abs($cislo);

Vrátí absolutní hodnotu čísla

Parametry

  • Číslo

Jakákoliv číselná hodnota pro zpracování

Návratové hodnoty

Vrací absolutní hodnotu (celé číslo, vždy kladné).

Příklad

1 $abs = abs(-4.2); // $abs = 4.2; (double/float)
2 $abs2 = abs(5); // $abs2 = 5; (integer)
3 $abs3 = abs(-5); // $abs3 = 5; (integer)

V komentáři jsou uvedené návratové hodnoty

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?