Acos

Podpora: PHP4, PHP5 acos – arccos

Popis

1 float acos ( float $arg )

Vrání arcus cosinus parametru arg v radiánech. acos() je inverzní k funkci cos(), což znamená, že a==cos(acos(a)) pro každou hodnotu z definičního oboru funkce acos().

Parametry

  • arg

Argument pro zpracování

Návratové hodnoty

Arccos argumentu v radiánech.

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?