PHP funkce fopen()

Funkce fopen() představuje low-level přístup k souborům na disku.

Programátor si musí zajistit všechno sám (otevření souboru, čtení dat, zapsání nových dat, zavření souboru).

Pokud potřebujete jen rychle číst a zapisovat soubory, existují jednodušší varianty:

Základní použití

1 $text = 'Libovolný text, který se uloží...';
2 
3 $file = fopen('soubor.html', 'a+'); // Otevře soubor a režim
4 
5 fwrite($file, $text); // Uloží do souboru
6 fclose($file);        // Zavře soubor

Pokud soubor otevřeme pro čtení a nebude uzavřen, tak k němu nemůže jiný proces přistupovat!

Typy režimů práce se soubory

Se soubory můžeme pracovat v různých režimech, které říkají informace o právech k přístupu.

Například chceme soubor otevřít pouze pro čtení, pak stačí režim r.

Pokud soubor otevřeme pro zápis, tak bude na disk označen jako otevřený a jiný proces (script) do něj nebude moci zapisovat, dokud jej zase nezavřeme. Díky tomuto je zajištěno, že soubor nebude během zápisu poškozen.

Režim Význam
a Otevře soubor, pokud neexistuje, bude vytvořen
a+ Otevře soubor pro přidání dat a nebo čtení dat, pokud neexistuje, bude vytvořen
r Otevře pouze pro čtení
r+ Otevře pro čtení a zápis
w Otevře pro zápis, původní data budou smazána a nahrazena novými, pokud neexistuje, bude vytvořen
w+ Otevře pro zápis a čtení, původní data budou smazána a nahrazena novými, pokud neexistuje, bude vytvořen
Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?