abs

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0, PHP 5, PHP 7

Absolutní hodnota čísla

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number mixed   Numerická hodnota pro převod

Návratové hodnoty

číslo (int, float, …)

Vrátí abolutní hodnotu čísla (tedy bez znaménka).

Pokud je vstup float, vrátí také float.

Pokud je vstup integer, vrátí integer.

Pokud je vstup integer větší než obsah integeru, bude přetypován na float.

1 abs(5);     // 5
2 abs(-3);    // 3
3 abs(-3.14); // 3.14

Další zdroje

http://php.net/…tion.abs.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?