acos

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Arc cosine

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float   The argument to process

Návratové hodnoty

float

The arc cosine of arg in radians.

Další zdroje

http://php.net/…ion.acos.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?