acosh

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Inverse hyperbolic cosine

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float   The value to process

Návratové hodnoty

float

The inverse hyperbolic cosine of arg

Další zdroje

http://php.net/…on.acosh.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?