addslashes

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Quote string with slashes

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string   The string to be escaped.

Návratové hodnoty

string

the escaped string.

Další zdroje

http://php.net/…dslashes.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?