array_fill

Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0

Fill an array with values

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$start_index int   The first index of the returned array. Supports non-negative indexes only.
$num int   Number of elements to insert
$value mixed   Value to use for filling

Návratové hodnoty

array

the filled array

Další zdroje

http://php.net/…ray-fill.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?