array_multisort

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sort multiple or multi-dimensional arrays

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arr array   An array being sorted.
$arg mixed null, Optionally another array, or sort options for the previous array argument: SORT_ASC, SORT_DESC, SORT_REGULAR, SORT_NUMERIC, SORT_STRING.
$arg mixed null, Optionally another array, or sort options for the previous array argument: SORT_ASC, SORT_DESC, SORT_REGULAR, SORT_NUMERIC, SORT_STRING.
$_ mixed null  

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…ultisort.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?