array_push

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Push one or more elements onto the end of array

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The input array.
$var mixed   The pushed value.
$_ mixed null  

Návratové hodnoty

int

the new number of elements in the array.

Další zdroje

http://php.net/…ray-push.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?