array_shift

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Shift an element off the beginning of array

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The input array.

Návratové hodnoty

mixed

the shifted value, or &null; if array is empty or is not an array.

Další zdroje

http://php.net/…ay-shift.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?