array_unshift

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Prepend one or more elements to the beginning of an array

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The input array.
$var mixed   The prepended variable.
$_ mixed null  

Návratové hodnoty

int

the new number of elements in the array.

Další zdroje

http://php.net/…-unshift.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?