arsort

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sort an array in reverse order and maintain index association

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The input array.
$sort_flags int null You may modify the behavior of the sort using the optional parameter sort_flags, for details see sort.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…n.arsort.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?