asin

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Arc sine

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float   The argument to process

Návratové hodnoty

float

The arc sine of arg in radians

Další zdroje

http://php.net/…ion.asin.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?