asinh

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Inverse hyperbolic sine

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float   The argument to process

Návratové hodnoty

float

The inverse hyperbolic sine of arg

Další zdroje

http://php.net/…on.asinh.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?