base64_encode

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Encodes data with MIME base64

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$data string   The data to encode.

Návratové hodnoty

string

The encoded data, as a string.

Další zdroje

http://php.net/…4-encode.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?