bin2hex

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Convert binary data into hexadecimal representation

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string   A character.

Návratové hodnoty

string

the hexadecimal representation of the given string.

Další zdroje

http://php.net/….bin2hex.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?