chmod

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Nastaví přístupová práva k souboru (čtení, zápis, smazání).

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Cesta k souboru (doporučuje se absolutní)
$mode int   Práva k přístupu (například 0777 – přístup mají všichni). Poznámka: Práva budou automaticky převedena do šestnáctkové soustavy. Zápis jako string (například g+w není podporován). Pokud chcete zadat číslo v desítkové soustavě, jako první cifru uveďte nulu (například 0654).

Návratové hodnoty

bool

Vrátí true, když vše proběhlo v pořádku, false v případě chyby.

Další zdroje

http://php.net/…on.chmod.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?