chown

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Changes file owner

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Path to the file.
$user mixed   A user name or number.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…on.chown.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?