clearstatcache

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Clears file status cache

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$clear_realpath_cache bool null, Whenever to clear realpath cache or not.
$filename string null Clear realpath cache on a specific filename, only used if clear_realpat­h_cache is true.

Návratové hodnoty

void

Další zdroje

http://php.net/…tatcache.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?