cli_set_proces­s_title

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0

Sets the process title

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$title string   The new title.

Návratové hodnoty

bool

TRUE on success or FALSE on failure.

Další zdroje

http://php.net/…ss-title.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?