closelog

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Close connection to system logger

Parametry

Funkce nemá žádné vstupní parametry.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…closelog.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?