convert_cyr_string

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Convert from one Cyrillic character set to another

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string   The string to be converted.
$from string   The source Cyrillic character set, as a single character.
$to string   The target Cyrillic character set, as a single character.

Návratové hodnoty

string

the converted string.

Další zdroje

http://php.net/…r-string.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?