convert_uudecode

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Decode a uuencoded string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$data string   The uuencoded data.

Návratové hodnoty

string

the decoded data as a string.

Další zdroje

http://php.net/…uudecode.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?