cos

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Cosine

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float   An angle in radians

Návratové hodnoty

float

The cosine of arg

Další zdroje

http://php.net/…tion.cos.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?