deg2rad

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Converts the number in degrees to the radian equivalent

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number float   Angular value in degrees

Návratové hodnoty

float

The radian equivalent of number

Další zdroje

http://php.net/….deg2rad.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?