dir

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0 a novější

Vrátí instanci Directory class

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$directory ???   Adresář
$context ???   Kontext

Návratové hodnoty

Instance objektu Directory.

Další zdroje

http://php.net/…lass.dir.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?