disk_total_space

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Returns the total size of a directory

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$directory string   A directory of the filesystem or disk partition.

Návratové hodnoty

float

bool the total number of bytes as a float

or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…al-space.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?