extract

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Import variables into the current symbol table from an array

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var_array array    
$extract_type int null,  
$prefix string null  

Návratové hodnoty

int

the number of variables successfully imported into the symbol table.

Další zdroje

http://php.net/….extract.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?