ezmlm_hash

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.2

Calculate the hash value needed by EZMLM

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$addr string   The email address that's being hashed.

Návratové hodnoty

int

The hash value of addr.

Další zdroje

http://php.net/…mlm-hash.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?