feof

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Tests for end-of-file on a file pointer

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource    

Návratové hodnoty

bool

true if the file pointer is at EOF or an error occurs (including socket timeout); otherwise returns false.

Další zdroje

http://php.net/…ion.feof.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?