fgetc

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets character from file pointer

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource    

Návratové hodnoty

string

a string containing a single character read from the file pointed to by handle. Returns false on EOF.

Další zdroje

http://php.net/…on.fgetc.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?