filectime

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets inode change time of file

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Path to the file.

Návratové hodnoty

int

bool the time the file was last changed, or false on failure.

The time is returned as a Unix timestamp.

Další zdroje

http://php.net/…ilectime.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?