fileinode

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file inode

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Path to the file.

Návratové hodnoty

int

bool the inode number of the file, or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…ileinode.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?