fileowner

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file owner

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Path to the file.

Návratové hodnoty

int

bool the user ID of the owner of the file, or false on failure.

The user ID is returned in numerical format, use posix_getpwuid to resolve it to a username.

Další zdroje

http://php.net/…ileowner.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?