fileperms

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file permissions

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Path to the file.

Návratové hodnoty

int

bool the permissions on the file, or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…ileperms.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?