filesize

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file size

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Path to the file.

Návratové hodnoty

int

the size of the file in bytes, or false (and generates an error of level E_WARNING) in case of an error.

Další zdroje

http://php.net/…filesize.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?