filetype

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file type

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Path to the file.

Návratové hodnoty

string

the type of the file. Possible values are fifo, char, dir, block, link, file, socket and unknown.

Returns false if an error occurs. filetype will also produce an E_NOTICE message if the stat call fails or if the file type is unknown.

Další zdroje

http://php.net/…filetype.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?