floatval

Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0

Get float value of a variable

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed    

Návratové hodnoty

float

value of the given variable. Empty arrays return 0, non-empty arrays return 1.

Další zdroje

http://php.net/…floatval.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?