floor

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Round fractions down

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$value float   The numeric value to round

Návratové hodnoty

float

value rounded to the next lowest integer. The return value of floor is still of type float because the value range of float is usually bigger than that of integer.

Další zdroje

http://php.net/…on.floor.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?