fmod

Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0

Returns the floating point remainder (modulo) of the division

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$x float   The dividend
$y float   The divisor

Návratové hodnoty

float

The floating point remainder of x/y

Další zdroje

http://php.net/…ion.fmod.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?