fputcsv

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Format line as CSV and write to file pointer

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource    
$fields array   An array of values.
$delimiter string „,“, The optional delimiter parameter sets the field delimiter (one character only).
$enclosure string ‚"‘, The optional enclosure parameter sets the field enclosure (one character only).
$escape_char string „\\“  

Návratové hodnoty

int

bool the length of the written string or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/….fputcsv.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?