fread

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Binary-safe file read

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource    
$length int   Up to length number of bytes read.

Návratové hodnoty

string

bool the read string or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…on.fread.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?