get_cfg_var

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets the value of a PHP configuration option

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$option string   The configuration option name.

Návratové hodnoty

string

the current value of the PHP configuration variable specified by option, or false if an error occurs.

Další zdroje

http://php.net/…-cfg-var.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?