gettimeofday

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Get current time

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$return_float bool null When set to true, a float instead of an array is returned.

Návratové hodnoty

mixed

By default an array is returned. If return_float is set, then a float is returned.

Array keys: „sec“ – seconds since the Unix Epoch „usec“ – microseconds „minuteswest“ – minutes west of Greenwich „dsttime“ – type of dst correction

Další zdroje

http://php.net/…imeofday.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?