gettype

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Vrátí typ proměnné.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed   Proměnná, kterou chceme zkontrolovat

Návratové hodnoty

string

Vrátí typ proměnné.

Vrací jednu z těchto možností:

  • boolean
  • integer
  • double (z historických důvodů se vrací double místo float, vychází z implementace jazyka PHP v C, kde se používá právě double)
  • string
  • array
  • object
  • resource
  • NULL
  • unknown type (neznámý typ)

Další zdroje

http://php.net/….gettype.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?