header

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Odešle HTTP hlavičku a surové (raw) podobě.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string   Obsah hlavičky
$replace bool true, The optional replace parameter indicates whether the header should replace a previous similar header, or add a second header of the same type. By default it will replace, but if you pass in false as the second argument you can force multiple headers of the same type. For example:
$http_response_code int null Forces the HTTP response code to the specified value.

Návratové hodnoty

Nevrací nic.

Další zdroje

http://php.net/…n.header.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?