hexdec

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Hexadecimal to decimal

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$hex_string string   The hexadecimal string to convert

Návratové hodnoty

number

The decimal representation of hex_string

Další zdroje

http://php.net/…n.hexdec.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?