hypot

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Calculate the length of the hypotenuse of a right-angle triangle

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$x float   Length of first side
$y float   Length of second side

Návratové hodnoty

float

Calculated length of the hypotenuse

Další zdroje

http://php.net/…on.hypot.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?