image_type_to_mi­me_type

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Get Mime-Type for image-type returned by getimagesize,

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$imagetype int   One of the IMAGETYPE_XXX constants.

Návratové hodnoty

string

The returned values are as follows
imagetype Returned value
IMAGETYPE_GIF image/gif
IMAGETYPE_JPEG image/jpeg
IMAGETYPE_PNG image/png
IMAGETYPE_SWF application/x-shockwave-flash
IMAGETYPE_PSD image/psd
IMAGETYPE_BMP image/bmp
IMAGETYPE_TIFF_II (intel byte order) image/tiff
IMAGETYPE_TIFF_MM (motorola byte order) image/tiff
IMAGETYPE_JPC application/octet-stream
IMAGETYPE_JP2 image/jp2
IMAGETYPE_JPX application/octet-stream
IMAGETYPE_JB2 application/octet-stream
IMAGETYPE_SWC application/x-shockwave-flash
IMAGETYPE_IFF image/iff
IMAGETYPE_WBMP image/vnd.wap.wbmp
IMAGETYPE_XBM image/xbm
IMAGETYPE_ICO image/vnd.micro­soft.icon

Další zdroje

http://php.net/…ime-type.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?